suplimente, shop, magazin, GetFit

Un studiu al anticorpilor circulanţi antigliadină în schizofrenie, într-o populaţie chineză

Studiul de faţă a măsurat anticorpii circulanţi împotriva gliadinelor native, epitopii proveniţi din gliadina deamidată şi transglutaminaza 2 (TGM2), pentru 473 de pacienţi cu schizofrenie şi 478 de subiecţi martori, într-o populaţie chineză. Rezultatele au evidenţiat că 27.1% din pacienţii cu schizofrenie erau pozitivi pentru anticorpii IgA împotriva gliadinelor native, comparat cu 17.8% din subiecţii martori (χ2 = 11.52, P = .0007, OR = 1.72, 95% CI 1.25–2.35), deşi această diferenţă semnificativă părea a fi în principal din cauza nivelurilor scăzute de anticorpi antigliadină IgA la martorii femei. [...]

Categories: Psihiatrie, Schizofrenie|Tags: , |0 Comments
Go to Top