suplimente, shop, magazin, GetFit

Impactul infecţiilor de mediu (al paraziţilor), asupra activăţii SM

Incidenţa Sclerozei Multiple a crescut în ultima jumătate a secolului 20, generând un considerabil interes în analiza bazelor acestei creşteri în lumea civilizată. Date epidemiologice sugerează că îmbunătăţirea condiţiilor sanitare şi o expunere redusă la infecţii ar putea explica, cel puţin în parte aceste schimbări. Ipoteza igienei nu este nouă, şi este la ora actuală folosită pentru a explica incidenţa sporită a alergiilor şi bolilor autoimune. Deoarece viermii intestinali sunt potenţi modulatori ai imunităţii gazdei, unii autori au presupus că o expunere redusă la paraziţi din cauza condiţiilor de igienă îmbunătăţite, ar putea favoriza dezvoltarea SM.

Intoleranţa la gluten în scleroza multiplă – Mit experimental sau realitate clinică?

Pacienţii cu boli neurologice şi etiologie necunoscută prezintă uneori anticorpi antigliadină şi antitransglutaminază tisulară. Asocierea între aceşti anticorpi şi scleroza multiplă a fost anterior sugerată. Scopul acestui studiu a fost de a determina prevalenţa acestor anticorpi la pacienţii cu scleroza multiplă. Am determinat nivelul seric de anticorpi imunoglobulină A şi imunoglobulină G antigliadină şi antitransglutaminază tisulară pentru 98 de pacienţi cu scleroza multiplă. Am constatat o creştere semnificativă a titrului anticorpilor imunoglobulină G împotriva gliadinei şi transglutaminasei tisulare la pacienţii cu scleroza multiplă.

Go to Top