suplimente, shop, magazin, GetFit

Un studiu descoperă că diagnosticele psihiatrice sunt lipsite de semnificație științifică

Conducătorul studiului Dr. Kate Allsopp de la Universitatea din Liverpool, a declarat: "Deși diagnosticele etichetă crează iluzia unei explicații, sunt lipsite de semnificație științifică, și pot crea stigmatizare și idei preconcepute. Sper că aceste constatări vor încuraja profesioniștii în sănătate mintală să gândească dincolo de diagnostice, și să considere alte explicații pentru suferința psihică, precum traumele și alte experiențe de viață ostile."

Psihiatria ca forţă represivă

Juristii vorbesc ca si astazi sunt cazuri de folosire abuziva a psihiatriei, diagnoza „bolnav psihic” fiind aplicata unor persoane pentru a le deposeda de bunuri. [...] Istoricul Igor Casu, vicepresedintele comisiei, a mentionat, in acest sens, ca vor fi cercetate arhivele securitatii, pentru a stabili in ce masura s-a folosit psihiatria ca metoda de represiune pe teritoriul republicii noastre. Istoricul Anatol Petrencu de asemeni nu are dubii ca psihiatria a fost folosita pe larg ca unealta de represalii in fosta URSS, inclusiv in fosta RSSM, si considera ca medicii ar trebui sa recunoasca acest fapt si, prin aceasta, sa repare greselile si crimele pe care le-au comis fata de persoanele nevinovate.

Categories: Antipsihiatrie|Tags: , , |0 Comments

Dumnezeu la saxofon, dracu la vioară – Alexandra Gulea (2004)

Mâncat, dormit, luat medicamente; mâncat, dormit, luat medicamente; şi iar dormit. Acestea sunt singurele activităţi ce par să anime viaţa de zi cu zi a trei sute de oameni care trăiesc într-un spital psihiatric din România, într-o regiune uitată undeva între capitala Bucureştiului şi sudul Carpaţilor. Ritmul neschimbat pe care organismul îl adoptă între tratament şi starea de veghe, se aseamănă cu cel al sondelor de petrol care alcătuiesc peisajul din jurul stabilimentului.

Categories: Antipsihiatrie|Tags: , , , , |4 Comments

"Divided Self" – R.D. Laing (Sinele scindat)

Psihiatria ar putea fi, iar unii psihiatri sunt, de partea transcendenţei, a libertăţii autentice şi a adevăratei creşteri umane. Dar psihiatria poate fi cu uşurinţă o tehnică de spălare pe creier, de inducere a comportamentului ajustat, prin tortură nevătămătoare (preferabil). Astfel, aş dori să subliniez că starea noastră 'normală', 'ajustată', înseamnă prea des abdicarea extazului, trădarea adevăratelor noastre potenţialităţi, că mulţi dintre noi avem doar un prea mare succes în dobândirea unui fals sine, pentru adaptarea la false realităţi.

Categories: Antipsihiatrie|Tags: , , , |4 Comments
Go to Top