suplimente, shop, magazin, GetFit

Urmările grâului

După "accidentul” meu cu cele 113 g de pâine, care a determinat un vârf glicemic de 167mg/dl, comparativ cu 113 mg/dl după pâinea Einkorn, am îndurat 36 ore de suferinţă. Obţinând glicemia de 167 mg/dl, am pedalat din greu timp de o oră, revenind astfel la valoarea de referinţă 80. Am simţit o alterare în percepţia spaţiului pentru următoarele câteva ore şi de asemeni dezgust. În orice caz, cam 12 ore mai târziu, m-am trezit cu o copleşitoare senzaţie de greaţă şi o hipersalivaţie ce apare doar înainte de vomă. Nu s-a întâmplat asta, dar starea s-a menţinut de-a lungul zilei următoare.

Categories: Psihiatrie|Tags: , , |0 Comments
Go to Top